Naše priority

  • Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou.
  • Naša agentúra bude vytvárať pre svojich pracovníkov motivačné prostredie, a spravodlivým odmeňovaním inšpirovať všetkých spolupracovníkov podávať požadovaný pracovný výkon pre spokojných klientov.
  • Sledujeme nové trendy a napredujeme spolu s dynamicky sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu služby a dodávky.
  • Zisťujeme a analyzujeme potreby zákazníkov prostredníctvom komunikácie so spolupracovníkmi a reagujeme na nové trendy v oblasti trhu práce, pričom pružným reagovaním na ich požiadavky sa snažíme odlíšiť sa od konkurencie a udržať si ich dôveru.
  • Vytvárame prijateľné podmienky v oblasti využívania pomôcok a vyčleňujeme zdroje na kvalitu realizácie diela za predpokladu neustáleho obnovovania materiálneho vybavenia spoločnosti potrebné k splneniu vzájomných zmluvných podmienok.
  • Kvalita je pre nás základná úloha za splnenie ktorej zodpovedajú pracovníci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných úrovniach.
  • Dbáme na dodržiavanie a zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov.
  • Cestou prevencii a pravidelných školení sa snažíme predchádzať haváriám, nehodám a situáciám s podmienkou ochrany života, zdravia a majetku.